Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia
Nazaj na seznam

Predlog Uredbe CLLD 2023-2027 05.07.2023

Obveščamo vas, da je na spletu objavljen predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju 2023 – 2027 (v nadaljevanju Uredba).

 

Predlog Uredbe določa izvajanje skupnega pristopa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v letih 2023–2027, iz strateškega načrta, ki ureja skupno kmetijsko politiko za obdobje 2023–2027 za Republiko Slovenijo, in programom, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, ter določa podpore v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). S predlogom Uredbe se določa namen podpor, obseg razpoložljivih finančnih sredstev, upravičence, pogoji za odobritev in izplačilo sredstev, postopek dodelitve sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje, naloge lokalnih akcijskih skupin, splošne obveznosti upravičenca, kontrolni sistem in upravne sankcije za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD.

 

Prinaša pa tudi nekaj dobrodošlih novosti kot je možnost predplačil itd. 

 

Več na povezavi.