Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia
Nazaj na seznam

POSVET in OGLED TERENA s kolesom 05.06.2023

V petek, 2. 6. 2023, smo se kot Vodilni partner LAS Sožitje za razvoj podeželja udeležili posveta o potencialih in izzivih za razvoj kolesarstva na Ljubljanskem barju.

 

Dogodek, ki je bil organiziran na lokaciji Tehniškega muzeja Bistra in njegovi okolici, je bil namenjen tako načrtovalcem kolesarskih povezav kot tudi tistim, ki po Ljubljanskem barju le navdušeno kolesarite in si želite boljših povezav.

 

 

BOROVNICA


8.30 – 9.30 Ogled gradnje kolesarske povezave Borovnica – Breg pri Borovnici s kolesi in kolesarjenje po delu opuščene trase Južne železnice med Pakom in Borovnico z ogledom
železniške čuvajnice 666. Začetek in zaključek na železniški postaji oz. P+R Borovnica, dolžina 7,5 km, Občina Borovnica je zagotovila kolesa oz. e-kolesa)

 

PROGRAM POSVETA:

 

10.00 – 10.15

Uvodni pozdravi: direktorica TMS dr. Barbara Juršič, direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar in direktor KP Ljubljansko barje Janez Kastelic

10.15 – 10.30

Pregled razvoja kolesarskega omrežja v Ljubljanski urbani regiji: Matej Gojčič, RRA LUR

10.30 – 10.45

Pregled s kolesom dostopnih naravnih znamenitosti in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju: Maša Bratina, KP Ljubljansko barje

10.45 – 11.00

Naravovarstveni vidiki in omejitve kolesarske infrastrukture na Ljubljanskem barju: Janez Kastelic, KP Ljubljansko barje

11.00 – 11.20

Glavni izzivi razvoja mreže kolesarskih povezav in storitev za kolesarje na Ljubljanskem barju: Andrej Klemenc, Občina Borovnica in Ljubljanska kolesarska mreža

11.20 – 11.40

Odmor za kavo

11.40 – 12.30

Delo v manjših skupinah: Strateški izzivi razvoja kolesarstva na Ljubljanskem barju (razvoj kolesarske infrastrukture, razvoj kolesarskih turističnih produktov, razvoj in upravljanje sistema kolesarskega obiskovanja Ljubljanskega barja, viri financiranja ….)

12.30 – 13.00

Poročanje rezultatov dela v manjših skupinah in razprava

13.00 – 14.00

Kosilo

14.00 – 15.00

Vodeni ogled kolesarske zbirke TMS ali Kolesarjenje od brega Ljubljanice do lokacije predvidene brvi za kolesarje in pešce pri Kaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z mešano zasedbo udeležencev so se odprle in razvile številne debate, ki opozarjajo na ovire pri načrtovanju in izvedbi tovrstne infrastrukture ali vzpostavitvi kolesarskih poti za vsakodnevno rabo ali namen turizma. Vsekakor je nujno potrebna komunikacija in sodelovanje vseh ključnih partnerjev na tem območju, čemur je služil prav ta dogodek. 

 

Andreju Klemencu posebna hvala za organizacijo in izvedbo programa.