Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia
Nazaj na seznam

Na Igu delavnica na temo KMETIJSTVO v LAS 05.06.2023

V sredo, 31. 5. 2023, je na Igu potekala zadnja tematska delavnica drugega sklopa delavnic za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Udeleženci s celotnega območja LAS so še zadnjič prejeli osnovne informacije o delovanju Lokalnih akcijskih skupin, Strategijah lokalnega razvoja (SLR), merilih za izbor operacij, ki so veljala v preteklem obdobju in kazalnikih, ki jih bomo izbrali in zasledovali v novem programskem obdobju.  SLR našega območja moramo na MKGP oddati najkasneje do 31. 7. 2023.

 

Ker smo s pomočjo rezultatov prvega sklopa delavnic, izvedenih konec marca po vseh štirih občinah, že prišli do prednostnih ciljev za novo programsko obdobje, smo tokrat te cilje še poglabljali. Udeleženci so pri razvijanju projektne ideje na temo 'KMETIJSTVO (priložnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti, inovativnih produktov, novih verig)'  sodelovali po skupinah in nato v drugem delu izbrano idejo še razširili na način kot bo to potrebno v projektni prijavi. S tem smo dobili možnost za povezovanje različnih projektnih partnerjev, videnja širšega konteksta projekta in zavedanja, na kaj vse je potrebno misliti, nazorno razdelati in navesti ob prijavi projekta na javni poziv.

 

V odprtem pogovoru smo si izmenjali veliko informacij in izkušenj. 

 

Hvala vsem za sodelovanje. ☀️