Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika


24.07.2023 Potrjen predlog SLR LAS Sožitje

06.07.2023 JAVNA OBRAVNAVA osnutka SLR LAS Sožitje 2021 - 2027

05.07.2023 Predlog Uredbe CLLD 2023-2027

04.07.2023 DOBRE PRAKSE NA PODROČJU VARSTVA NARAVE

05.06.2023 Na Igu delavnica na temo KMETIJSTVO v LAS

05.06.2023 POSVET in OGLED TERENA s kolesom

29.05.2023 Druga tematska DELAVNICA V GROSUPLJEM

29.05.2023 OPOMNIK - ZADNJA DELAVNICA ZA PRIPRAVO SLR

24.05.2023 OPOMNIK - DELAVNICA za pripravo SLR

22.05.2023 Lokalne akcijske skupine iz Slovenije na IRSKEM

18.05.2023 Potenciali in izzivi kolesarstva na Ljubljanskem barju

12.05.2023 V Vodomčev gaj na KLEPET NA NAJ POTI 2022.

11.05.2023 DELAVNICA »SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI«

04.05.2023 OPOMNIK - delavnica za pripravo SLR

03.05.2023 OBMOČJA v MOL upravičena do sofinanciranja

26.04.2023 ZBIRAMO PROJEKTNE IDEJE. Oddaj tukaj.

20.04.2023 NOV SKLOP DELAVNIC - DOBRODOŠLI

03.04.2023 Štiri v vrsti - delavnice za pripravo SLR

02.04.2023 Ker nas je več! Srečanje DRSP

01.04.2023 Ustanovna Skupščina Lokalne akcijske skupine

10.03.2023 Vabljeni na vsebinske delavnice

15.02.2023 Delavnica na Igu

15.02.2023 Zbiranje pristopnih izjav

03.02.2023 LAS Sožitje v Grosupljem

02.02.2023 Srečanje na Škofljici

01.02.2023 ODPRTE PRIJAVE ZA ČLANSTVO V LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM

01.02.2023 Prva delavnica za pripravo SLR

30.01.2023 Vabljeni na delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja

17.01.2023 ANKETA - Strategija lokalnega razvoja

11.01.2023 Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin