Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia

Strategija lokalnega razvoja

Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem je dne 29. 1. 2024 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela Odločbo o potrditvi lokalne akcijske skupine (LAS) in strategije lokalnega razvoja (SLR) za novo programsko obdobje (z dne 24. 1. 2024). Več na povezavi. Potrjeno Strategijo lokalnega razvoja najdete na spodnjem delu spletne strani kot priloženo datoteko.

 

 

Strategija lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je bila pravočasno pripravljena in oddana na MKGP do roka 31. 7. 2023. V jesenskem obdobju so potekala usklajevanja SLR med LAS in MKGP.

 

Če se pomaknemo po časovnici nazaj, je bilo zadnje dejanje LAS potrditev zadnjega predloga Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2021-2027 (v nadaljevanju SLR), kar sta oba organa (Upravni odbor in Skupščina) LAS sklepčno tudi storila na svojih sejah 20. 7. 2023. S tem dejanjem je bil dokument pripravljen za nadaljno pot - oddajo v pregled Medresorski delovni skupini CLLD.

 

SLR je nastala na osnovi analize obstoječega stanja in na podlagi sedmih delavnic na lokalnem območjuV sodelovanju z javnim, zasebnim in civilnim sektorjem smo prepoznali potrebe in priložnosti območja LAS. Pri snovanju so nam bili v pomoč tudi individualni sestanki, izpolnjene spletne ankete, projektne ideje in komentarji na osnutek SLR, ki je bil v preteklih dneh tudi v javni obravnavi.

Vsem se zahvaljujemo. 

 

SLR LAS morajo biti usklajene in s strani Medresorske delovne skupine CLLD potrjene do konca letošnjega leta.

V vmesnem obdobju pa se bomo že pripravljali na prve javne pozive, ki bodo prišli na vrsto v prvi polovici 2024.

 

 

Delavnice za pripravo SLR:

 

Predstavitev novega Vodilnega partnerja, delovanje LAS in prihajajočih aktivnosti. 

 

- v Sostrem (MOL),

- na Škofljici,

- v Grosuplju in 

- na Igu.

 

Vabila na delavnice. 

 

 

1. sklop (po občinah):

 

- Štiri v vrsti. 

 

Skupno Vabilo na delavnice. 

 

 

2. sklop (vsebinske):

 

- reportaža DELAVNICE SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI, (Opomnik/vabilo), Objava

- reportaža DELAVNICE TRAJNOSTNI TURIZEM, NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA, (Opomnik/vabilo),

reportaža DELAVNICE  KMETIJSTVO (priložnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti, inovativnih produktov, novih verig)(Opomnik/vabilo), Objava.

 

Skupno Vabilo na tematske delavnice.