Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Strategija lokalnega razvoja

 

Strategija lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je bila pravočasno pripravljena in oddana na MKGP do roka 31. 7. 2023. Trenutno, v tem jesenskem obdobju, potekajo usklajevanja SLR med LAS in MKGP.

 

Če se pomaknemo po časovnici nazaj, je bilo zadnje dejanje LAS potrditev zadnjega predloga Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2021-2027 (v nadaljevanju SLR), kar sta oba organa (Upravni odbor in Skupščina) LAS sklepčno tudi storila na svojih sejah 20. 7. 2023. S tem dejanjem je bil dokument pripravljen za nadaljno pot - oddajo v pregled Medresorski delovni skupini CLLD.

 

SLR je nastala na osnovi analize obstoječega stanja in na podlagi sedmih delavnic na lokalnem območjuV sodelovanju z javnim, zasebnim in civilnim sektorjem smo prepoznali potrebe in priložnosti območja LAS. Pri snovanju so nam bili v pomoč tudi individualni sestanki, izpolnjene spletne ankete, projektne ideje in komentarji na osnutek SLR, ki je bil v preteklih dneh tudi v javni obravnavi.

Vsem se zahvaljujemo. 

 

SLR LAS morajo biti usklajene in s strani Medresorske delovne skupine CLLD potrjene do konca letošnjega leta.

V vmesnem obdobju pa se bomo že pripravljali na prve javne pozive, ki bodo prišli na vrsto v prvi polovici 2024.

 

 

Delavnice za pripravo SLR:

 

Predstavitev novega Vodilnega partnerja, delovanje LAS in prihajajočih aktivnosti. 

 

- v Sostrem (MOL),

- na Škofljici,

- v Grosuplju in 

- na Igu.

 

Vabila na delavnice. 

 

 

1. sklop (po občinah):

 

- Štiri v vrsti. 

 

Skupno Vabilo na delavnice. 

 

 

2. sklop (vsebinske):

 

- reportaža DELAVNICE SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI, (Opomnik/vabilo), Objava

- reportaža DELAVNICE TRAJNOSTNI TURIZEM, NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA, (Opomnik/vabilo),

reportaža DELAVNICE  KMETIJSTVO (priložnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti, inovativnih produktov, novih verig)(Opomnik/vabilo), Objava.

 

Skupno Vabilo na tematske delavnice.