Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia

O LAS Sožitje

 

 LAS Sožitje med mestom in podeželjem je lokalna akcijska skupina štirih občin Ljubljanske urbane regije: Grosuplje, Ig, MOL in Škofljica.

 

 

 

Vodilni partner LAS Sožitje med mestom in podeželjem

 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je vodilni partner lokalne akcijske skupine LAS. RRA LUR za javni zavod, ki je kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi lokalno akcijsko skupino (LAS) in zagotavlja njeno operativno delovanje. Lokalno akcijsko skupino  zastopa v njenih upravnih in finančnih zadevah, gospodari z njenim transakcijskim računom in zanjo opravlja še ostale naloge, navedene ter podrobneje opisane v pogodbi med LAS in vodilnim partnerjem.

 

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja.