Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia
Nazaj na seznam

Cikel treh sej LAS Sožitje med mestom in podeželjem 23.05.2024

V sredo 8. maja 2024 so v prostorih Javnega zavoda Cene Štupar v Ljubljani potekale kar tri seje LAS Sožitje. Razlog je bila obravnava številnih predlogov-osnutkov dokumentov, ki so morali biti pred nadaljnim delom potrjeni s strani Upravnega odbora ali Skupščine LAS Sožitje. 

 

 

Na 5. seji Upravnega odbora smo med drugim obravnavali in potrdili osnutke naslednjih dokumentov, ki bodo v skladu z Zapisniki tudi dopolnjeni:

 1. Poročilo o delu LAS Sožitje med mestom in podeželjem za leto 2023, 
 2. Obravnava letnega načrta aktivnosti LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2024,
 3. Obravnava Pravilnika o izboru operacij LAS; 
 4. Potrditev novih članov LAS.

 

Na 3. seji Skupščine:

 1. Poslovnik o delu Skupščine;
 2. Poročilo o doseganju ciljev SLR LAS Sožitje med mestom in podeželjem v 2023;
 3. Letni načrt aktivnosti LAS Sožitje med mestom in podeželjem za leto 2024;
 4. Pravilnik o izboru operacij LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

 

Na 6. seji Upravnega odbora:

 1. Obravnava besedila Javnega razpisa za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem (LAS Sožitje) v letu 2024;
 2. Imenovanje članov in nadomestnih članov Ocenjevalne komisije LAS Sožitje;
 3. Obravnava predlaganih sklepov kot je sklep o obveznosti predstavitve dobre prakse v primeru potrjenega projekta, omejitev višine sofinanciranja ipd.

Podrobnosti najdete v Zapisnikih sej na spletni strani LAS.