Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Odobrenih 37 SLR in LAS iz celotne Slovenije 31.01.2024

Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem je dne 29. 1. 2024 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela Odločbo o potrditvi lokalne akcijske skupine (LAS) in strategije lokalnega razvoja (SLR) za novo programsko obdobje (z dne 24. 1. 2024).

 

Odločba daje zeleno luč za izvajanje Strategije lokalnega razvoja, ki smo jo pripravili v sodelovanju z vsemi deležniki na terenu. Z njo so potrjena sredstva iz skladov EKTRP in ESRR, ki so namenjena za izvajanje projektov, vključno z dejavnostjo sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v okviru SLR in upravljanje LAS. 

 

Sedaj, ko smo dobili uradno potrditev SLR in imamo Odločbo, sledi dokončno oblikovanje Meril za izbor projektov sofinanciranih iz intervencije LEADER/CLLD (povezava) in priprava Javnega poziva. Oba dokumenta bo potrdil še Upravni odbor LAS, prav tako pa bosta poslana v potrditev Medresorski delovni skupini za izvajanje CLLD. Objavo prevega javnega poziva s strani LAS pričakujemo v spomladanskem času. Hkrati z njim bodo objavljena tudi Merila za izbor projektov in datumi delavnic za namen svetovanja pri projektnih prijavah.

 

Za upravičene stroške v sklopu projekta veljajo tisti, nastali po oddaji vloge na pristojni organ (AKTRP-MKGP / MKRR). Torej po prejetem Sklepu o izbora projekta s strani LAS in po vnosu v spletno aplikacijo za vnos vlog pri pristojnemu državnemu organu (naloga vodilnega partnerja RRA LUR). 

 

Pozivamo vas k pripravi projektnih prijav. K pripravi opisa projekta, izbiri partnerjev, izdelave finančnega načrta, podprtega s ponudbami, zbiranju soglasij in ostalih dokazil. 

 

Pisarna vodilnega partnerja je na voljo za dodatno podporo vsem potencialnim upravičencem.

 

Vabimo vas tudi k ogledu novice o potridtvi 37 LAS in SLR s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.