Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia
Nazaj na seznam

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 22.12.2023

Dne 21.12. 2023 je bila na seji Vlade Republike Slovenije obravnavana in sprejeta Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju 2023 – 2027.

 

Od 22.12. 2023 je objavljena je v Uradnem listu RS  št. 132/22 - na spletni povezavi.  Vabljeni k ogledu. 

 

Novico o objavi si lahko preberetu tudi TU.

 

Predlog Uredbe določa izvajanje skupnega pristopa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v letih 2023–2027, iz strateškega načrta, ki ureja skupno kmetijsko politiko za obdobje 2023–2027 za Republiko Slovenijo,

in programom, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, ter določa podpore v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Z Uredbo se določa namen podpor, obseg razpoložljivih finančnih sredstev, upravičence, pogoji za odobritev in izplačilo sredstev, postopek dodelitve sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje, naloge lokalnih akcijskih skupin, splošne obveznosti upravičenca, kontrolni sistem in upravne sankcije za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD.