Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia
Nazaj na seznam

PoLJUBA - predstavitev na terenu in premiera filma 24.10.2023

V ponedeljek, 18. septembra 2023, smo se odpravili na strokovno ekskurzijo po poteh projekta Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja - PoLJUBA. 

 

Območje, ki ga je zaobjelo projektno delo, je deloma prav tako območje, ki ga pokriva LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Če pa izvemo, da je namen projekta PoLJUBA obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega Barja na površini 133 ha in splošni cilj vzpostavljanje, izboljšanje in ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov in vrst, kar se vsebinsko ujema s pripravljeno SLR LAS, je udeležba tovrstnega dogodka zelo dobrodošla. 

Specifični cilji projekta so bili: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju bivališč obravnavanih vrst in habitatnih tipov, obogatitev populacij nekaterih obravnavanih vrst s suplementacijo in reintrodukcijo, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst, izvajanje prilagojene kmetijske prakse. Projektni partnerji (Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB), Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOOPS) in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)) so nam na treh lokacijah predstavili, kako so potekale priprave in sam projekt. Kakšni so bili izzivi in rezultati. 

 

Projekt PoLJUBA je zaključil svojo pot v kinodvorani Kinadvora s premiero dokumentarnega filma Pozabljene in zamolčane vrednote vode, ki je prav tako plod projekta, sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenija. Film si je bilo možno ogledati tudi na sporedu RTV SLO. Še vedno pa si ga lahko ogledate  v njihovem spletnem arhivu. Priporočamo ogled čudovitih posnetkov. 

Po filmu je sledil pogovor z ustvarjalcem filma, Matejem Vraničem, scenaristom in raziskovalcem dr. Davorinom Tometom, direktorjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, mag. Teom Hrvojem Oršaničem, in direktorjem Krajinskega parka Ljubljansko barje, Janezom Kastelicem.