Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Druga tematska DELAVNICA V GROSUPLJEM 29.05.2023

V četrtek, 25. 5. 2023, je v Družbenem domu Grosuplje potekala druga tematska delavnica drugega sklopa delavnic za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Udeleženci s celotnega območja LAS so prejeli osnovne informacije o delovanju Lokalnih akcijskih skupin, Strategijah lokalnega razvoja (SLR), merilih za izbor operacij, ki so veljala v preteklem obdobju in kazalnikih, ki jih bomo izbrali in zasledovali v novem programskem obdobju.  SLR našega območja moramo na MKGP oddati najkasneje do 31. 7. 2023.

 

Ker smo s pomočjo rezultatov prvega sklopa delavnic, izvedenih konec marca po vseh štirih občinah, že prišli do prednostnih ciljev za novo programsko obdobje, smo tokrat te cilje še poglabljali. Udeleženci so pri razvijanju projektne ideje na temo 'TRAJNOSTNI TURIZEM, NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA'  sodelovali po skupinah in nato v drugem delu izbrano idejo še razširili na način kot bo to potrebno v projektni prijavi. S tem smo dobili možnost za povezovanje različnih projektnih partnerjev, videnja širšega konteksta projekta in zavedanja, na kaj vse je potrebno misliti, nazorno razdelati in navesti ob prijavi projekta na javni poziv.

 

Hvala vsem za sodelovanje. ☀️