Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

DELAVNICA »SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI« 11.05.2023

V sredo, 10. 5. 2023, je v Kulturni dvorani Občine Škofljica potekala prva tematska delavnica drugega sklopa delavnic za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Udeleženci s celotnega območja LAS so prejeli osnovne informacije o delovanju Lokalnih akcijskih skupin, Strategijah lokalnega razvoja (SLR), merilih za izbor operacij, ki so veljala v preteklem obdobju in kazalnikih, ki jih bomo izbrali in zasledovali v novem programskem obdobju.  SLR našega območja moramo na MKGP oddati najkasneje do 31. 7. 2023.

 

Ker smo s pomočjo rezultatov prvega sklopa delavnic, izvedenih konec marca po vseh štirih občinah, že prišli do prednostnih ciljev za novo programsko obdobje, smo tokrat te cilje še poglabljali. Udeleženci so v skupinah po štiri sodelovali pri razvijanju projektne ideje na temo 'spodbujanje socialne vključenosti' in nato v drugem delu izbrano idejo še razširili na način kot bo to potrebno v projektni prijavi. S tem smo dobili možnost za povezovanje različnih projektnih partnerjev, videnja širšega konteksta projekta in zavedanja, na kaj vse je potrebno misliti, nazorno razdelati in navesti ob prijavi projekta na javni poziv.

 

V mesecu maju nas čakata še dve delavnici za pripravo SLR:

-       SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA TURIZMA V PREPLETU Z NARAVNO IN KULTURNO DEDIŠČINO25. maj 2023 ob 17:00, Družbeni dom Grosuplje, Taborska cesta 1;

-       KMETIJSTVO (priložnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti, inovativnih produktov, novih verig):  31. maj 2023 ob 17:00, Sejna soba Centra Ig, Banija 4.

 

❗️ Zaradi lažje organizacije je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA, najkasneje do dne pred delavnico, preko spletnega obrazca ali s kratkim sporočilom

na spletni naslov las-sozitje@rralur.si s pripisom, katere delavnice (ali več) se želite udeležiti.

 

VABLJENI k udeležbi in deljenju vabila! :) 

 

Vsem tokratnim udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje.