Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

OBMOČJA v MOL upravičena do sofinanciranja 03.05.2023

Uradnega dokumenta glede upravičenega območja za črpanje sredstev iz EKSRP in ESRR pri izvajanju aktivnosti za razvoj podeželja še ni, vendar so bila do sedaj iz sklopa upravičenih območij izvzeta mestna naselja z več kot 10.000 prebivalci (EKSRP) in na Seznam mestnih naselij mestnih občin uvrščena naselja (ESRR), na katerem so bile poleg samega mestnega naselja Ljubljana uvrščene tudi Gameljne (Sp., Sr. in Zg.). Seznama sta bila objavljena kot Prilogi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Pričakovana je podobna omejitev, zato zaradi lažje predstave in priprave predstavljamo seznam naselij, ki ležijo znotraj Mestne občine Ljubljana, a izven naselja Ljubljana in so tako upravičena do sofinanciranja projektov za razvoj podeželja.

 

Vir: https://gis.stat.si/  -> Prebivalstvo > število prebivalcev > skupaj – Neselja 2022