Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia
Nazaj na seznam

NOV SKLOP DELAVNIC - DOBRODOŠLI 20.04.2023

 

 Sledimo začrtani progi in se počasi pomikamo proti drugemu sklopu delavnic, ki bodo že vsebinsko usmerjene in poglobljene, zato

 

 

VABLJENI NA DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA

  LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM

 

 

V prvem sklopu delavnic, smo v tednu med 27. in 30 marcem 2023 v štirih dneh obiskali vse štiri občine, vključene v Lokalno akcijsko skupino Sožitje med mestom in podeželjem. Začeli smo v Sostrem (Mestna občina Ljubljana), se naslednji dan sestali na Igu, 29. marca ustavili na Škofljici in uspešno zaokrožili prvi sklop DELAVNIC ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA v Grosuplju. Vsi udeleženci so tako uspešno prispevali svoj delež k skupni SWOT analizi in izbranim prioritetnim ciljem naše nastajajoče Strategije lokalnega razvoja. Prioritetni cilji, ki jih moramo zasledovati, so določeni z 8. členom Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027  (Uradni list RS, št. 161/22). Hkrati morajo ukrepi v SLR izhajati tudi iz analize lokalnih razvojnih potreb in potenciala območja ter se nanašati na dejanske izzive območja. 

 

Na podlagi prvega sklopa izvedenih delavnic na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem se že kažejo prioritete območja, zato vas VABIMO NA NASLEDNJE TEMATSKO IZBRANE DELAVNICE:

 

  •  SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI (npr.: mladi, invalidi, starejši, medgeneracijsko povezovanje, …): sreda, 10. maj 2023 ob 17:00, Kulturna dvorana Občine Škofljica, Šmarska cesta 3;
  • SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA TURIZMA V PREPLETU Z NARAVNO IN KULTURNO DEDIŠČINO: četrtek, 25. maj 2023 ob 17:00, Družbeni dom Grosuplje, Taborska cesta 1;
  • KMETIJSTVO (priložnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti, inovativnih produktov, novih verig): sreda, 31. maj 2023 ob 17:00, Sejna soba Centra Ig, Banija 4.

 

Na delavnicah bo priložnost, da spoznate potencialne projektne partnerje, ki stremijo k doseganju istega cilja in že izoblikujete konkretno projektno idejo.

Hkrati boste tudi seznanjeni, kako pripraviti projektno prijavo na javni poziv. 

 

Vaše mnenje je pomembno, zato vabljeni, da skupaj poiščemo dobre rešitve za lokalne izzive.

Še posebej vabljeni vsi MLADI do 29. let, saj smo prepričani, da so dovolj "veliki", da skupaj ustvarjamo prihodnost!

 

Zaradi lažje organizacije je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA, najkasneje do dne pred delavnico, preko spletnega obrazca ali s kratkim sporočilom na spletni naslov las-sozitje@rralur.si s pripisom, katere delavnice (ali več) se želite udeležiti.