Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Ker nas je več! Srečanje DRSP 02.04.2023

 

V petek, 17. 3. 2023, je v prijeten in gostoljubnem okolju Ljubnega ob Savinji v Kulturnem domu in kongresnem centru KLS Ljubno potekal 18. redni zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP). Gostil nas je LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

 

Poslanstvo Društva za razvoj slovenskega podeželja je združiti vse posameznike in organizacije, ki so na različnih ravneh vključene v razvoj slovenskega podeželja v Nevladno mrežo za razvoj podeželja. Glavna skrb je informiranje in usposabljanje članov in zainteresirane javnosti, s čimer zasledujejo izboljšanje življenja prebivalcev slovenskega podeželja. Mreža deluje kot povezovalna točka za koordiniranje in podporo celostnemu in trajnostnemu razvoju podeželja. Cilj mreže je učinkovito sodelovanje in vzajemna pomoč med posamezniki in organizacijami na podeželju in s tem učinkovito zastopanje interesov podeželja ter pretok informacij med vladnimi službami in nevladnimi organizacijami, kakor tudi od lokalnih in regionalnih, do državnih in mednarodnih organov.

 

Lokalne akcijske skupine se lahko tako na državni in mednarodni ravni preko DRSP odlično povezujemo in si svetujemo.

 

Zboru članov je v drugem delu sledil Posvet LAS, na katerem so nam predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  (LEADER/CLLD Slovenija) predstavili smernice za pripravo novih Strategij lokalnega razvoja.

 

Na koncu pa smo bili deležni še predstavitve dobrih praks na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in si izmed mnogih na območju LAS ogledali Interaktivno flosarsko zbirko in Prvo pametno podeželsko učilnico v Sloveniji, ki stojita v Ljubnem.