Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia
Nazaj na seznam

Vabljeni na vsebinske delavnice 10.03.2023

 

V programskem obdobju 2021-2027 se pristop LEADER/CLLD izvaja kot del skupnega pristopa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD). V tem obdobju je, skozi potrjene lokalne akcijske skupine (LAS) in strategije lokalnega razvoja (SLR), cilj spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskih območjih.

SLR je temeljni dokument LAS in podlaga za razpise LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Zato k udeležbi vabimo predstavnike občin, javnih zavodov, podjetnike, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, predstavnike društev in druge zainteresirane posameznike z idejami za razvoj.

 

Prvi sklop delavnic bo potekal po občinah:

  • MOL - v ponedeljek, 27. 3. 2023 ob 17:00, Sejna soba v Sostrem, Cesta II. Grupe odredov 43, 1000 Ljubljana;
  • Ig - v torek, 28. 3. 2023 ob 17:00, Sejna soba Centra Ig, Banija 4, 1292 Ig;
  • Škofljica - v sredo, 29. 3. 2023 ob 17:00, Kulturni dom Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica;
  • Grosuplje - v četrtek, 30. 3. 2023 ob 17:00, DružbenI dom Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje.

 

Zaradi lažje organizacije, vas lepo prosimo, da svojo prisotnost potrdite s klikom na sledečo povezavo "prijava" ali pa s kratkim sporočilom na naslov las-sozitje@rralur.si .

 

Dobrodošli!

 

Veselimo se srečanja in sodelovanja z vami.