Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Ustanovna Skupščina Lokalne akcijske skupine 01.04.2023

V ponedeljek, 27. 2. 2023, je v Družbenem domu Grosuplje potekala ustanovna skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem (LAS Sožitje), ki v aktualni finančni perspektivi prehaja pod okrilje Regionalne Razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Ključna vloga LAS Sožitje, ki združuje občine Grosuplje, Škofljica, Ig in Mestno občino Ljubljana (MOL) z njenim podeželskim delom, je predvsem spodbujanje razvoja podeželja in učinkovito črpanje evropskih sredstev.

 

Zanimanje in obisk prve Skupščine je bil izjemen, saj je več kot sto udeležencev zapolnilo celotno dvorano. Udeležili so se je tudi podžupan občine Grosuplje Janez Pintar, župan občine Škofljica Primož Cimerman, župan Občine Ig Zlatko Usenik, vodja Službe za lokalno samoupravo na MOL Jera Grobelnik in direktorica RRA LUR Lilijana Madjar.

Program je zajemal predstavitev priprave Strategije lokalnega razvoja, podpisala se je Pogodba med izvoljenim predsednikom in vodilnim partnerjem ter Pogodba o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem z vsemi prisotnimi člani LAS. Pogodbi sta pogoj za pridobitev evropskih sredstev za obdobje 2021-2027. Zaradi večjega števila kandidatov za organe LAS so potekale tudi volitve v organe LAS.

 

Osrednji namen LAS Sožitje še vedno ostaja spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij, poudarek pa je na aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje ter odločanje o lastnem lokalnem razvoju. RRA LUR, ki je LAS Sožitje prevzela od dosedanjega vodilnega partnerja Zavoda CIZA, je v pripravljalnem obdobju izvedla delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja v vseh štirih občinah, na katerih je občane in vse zainteresirane skupnosti ter deležnike informirala o posebnostih glede novega programskega obdobja. Na delavnicah so bile že podane številne ideje, ki bodo skupaj s člani LAS podrobneje preučene še na vsebinskih delavnicah v prihodnjih tednih.

 

Informacije o vsebinskih delavnicah sledijo kmalu.

Že sedaj pa ste vljudno vabljeni k udeležbi, saj bomo le z vašim sodelovanjem lahko razvijali območje v skladu s pristopom »od spodaj navzgor«.