Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

1. seja Skupščine

V ponedeljek, 27. 2. 2023, je v Družbenem domu Grosuplje potekala ustanovna skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem (LAS Sožitje), ki v aktualni finančni perspektivi prehaja pod okrilje Regionalne Razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Ključna vloga LAS Sožitje, ki združuje občine Grosuplje, Škofljica, Ig in Mestno občino Ljubljana (MOL) z njenim podeželskim delom, je predvsem spodbujanje razvoja podeželja in učinkovito črpanje evropskih sredstev.

 

Zanimanje in obisk prve Skupščine je bil izjemen, saj je več kot sto udeležencev zapolnilo celotno dvorano.

Udeležili so se je tudi podžupan občine Grosuplje Janez Pintar, župan občine Škofljica Primož Cimerman, župan Občine Ig Zlatko Usenik, vodja Službe za lokalno samoupravo na MOL Jera Grobelnik in direktorica RRA LUR Lilijana Madjar.

 

Program je zajemal predstavitev priprave Strategije lokalnega razvoja, podpisala se je Pogodba med izvoljenim predsednikom in vodilnim partnerjem ter Pogodba o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem z vsemi prisotnimi člani LAS. Pogodbi sta pogoj za pridobitev evropskih sredstev za obdobje 2021-2027. Zaradi večjega števila kandidatov za organe LAS so potekale tudi volitve v organe LAS.