Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Strategija lokalnega razvoja

V pripravi... 

 

Strategija lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem bo pripravljena, dana v predogled Upravnemu odboru LAS, v javno razgrnitev in oddana na MKGP do roka 31. 7. 2023.

 

Novica o predaji SLR LAS Sožitje med mestom in podeželjem v javno obravnavo je na naši spletni strani.