Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia

Vodilni partner

Skupščina mora izbrati enega partnerja izmed članov LAS kot vodilnega partnerja, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, upravlja s transakcijskim računom LAS in opravlja vse ostale naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in Vodilnim partnerjem. LAS lahko Vodilnega partnerja izbere tudi v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

Za vodilnega partnerja LAS Sožitje med mestom in podeželjm je bila na 1. seji Skupščine LAS, 27. 2. 2023, izbrana Regionalna Razvojna agencija Ljubljanske urbane Regije.