Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, po eden iz vsakega sektorja. Člane Nadzornega odbora izvoli Skupščina za obdobje štirih let.  Skupščina za isto mandatno dobo izvoli tudi enega nadomestnega člana Nadzornega odbora, ki je lahko predstavnik kateregakoli sektorja in ki opravlja naloge člana Nadzornega odbora v primeru njegove odsotnosti, nedosegljivosti ali nezmožnosti za delo.

 

  Funkcija Ime in Priimek Sektor OBČINA
1 Nadzorni odbor Bojan Hajdinjak javni sektor MOL
2 Nadzorni odbor Zdenka Grozde javni sektor Grosuplje
3 Nadzorni odbor Primož Pucihar zasebni sektor Škofljica
4 Nadzorni odbor Matjaž Pirnat gospodarski sektor Ig