Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia

Predsednik

Predsednik je samostojen organ LAS. Predsednika voli Skupščina za obdobje štirih (4) let, po poteku katerega je lahko večkrat ponovno izvoljen. Predsednik je za svoje delo odgovoren Skupščini in Upravnemu odboru.

 

Predsednik LAS in ima sledeče pristojnosti in naloge: 

  • samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa LAS,
  • podpisuje dokumente in listine v imenu LAS, 
  • sklicuje in vodi seje Upravnega odbora,


Predsednik LAS Za mesto in vas: Jernej Gostiša

Predsednik ima svojega namestnika, ki ga predvidoma nadomešča v času njegove odsotnosti.

Namestnik predsednika: Marjan Čučkin